PROIECT

TITLUL PROIECTULUI: "TEHNOLOGII DE SINTEZĂ A UNOR COPOLIMERI ACRILICI FUNCȚIONALI, UTILIZÂND INSTALAȚII DE SINTEZĂ NECONVENȚIONALE CU EFICIENȚĂ RIDICATĂ - COACNEC"


"Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020", în baza contractului de finanţare 72 din 08.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, începând cu data de 08.09.2016.

Valoarea totală a proiectului este de 4.904.925 RON, valoarea eligibilă a proiectului este de 4.628.445 RON, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.628.445 RON.

Data începerii proiectului: 09.09.2016

Data finalizării proiectului: 08.05.2019

Beneficiarul proiectului este SC LAMBDA MAT BUCURESTI SRL.

Obiectivul principal al proiectului constă în transpunerea la nivel industrial a echipamentelor de cercetare realizate în faza de demonstrator de COSFEL ACTUAL, implementarea și preluarea tehnologiilor dezvoltate de aceasta, în conformitate cu rezultatul de cercetare achiziționat prin contractul nr.15/05.05.2015, cu titlul "Experimentarea polimerizării în câmp de microunde, în strat controlat, respectiv în sistem dispers".

Experimentarea și realizarea polimerizării în câmp de microunde în strat controlat, respectiv în sistem dispers

Principalele aplicații ale copolimerilor acrilici emulsionați sunt în domeniul: adezivilor, compozitelor peliculogene emulsionate, tratamentul textilelor, industria hârtiei, tratare a pieilor. Aplicații minore dar semnificative, le reprezintă apretarea fibrelor de sticlă, aditivi reologici, diverse mase plastice, impregnări, spume, hidrofobizarea betonului, cerneluri, procese de copiere, în domeniul farmaceutic și cosmetic.

O provocare majoră o constituie obținerea copolimerilor acrilici în stare uscată, cu aplicații importante în agricultură (superabsorbanți), în tratarea apelor (floculanți și antiscalanți) și în tratarea pastelor de ciment pentru aplicații speciale (reducători de filtrare), etc.

Obținerea acestor polimeri în stare uscată, prin tehnologii convenționale, presupune două etape de proces distincte și consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Înființarea și dezvoltarea unui departament de CDI în cadrul firmei LAMBDA MAT BUCURESTI, pe acest domeniu;
  • Realizarea reactorului de polimerizare în emulsie;
  • Realizarea reactorului de polimerizare în strat controlat;
  • Dezvoltarea unei game largi de co-polimeri acrilici, în emulsie și sub formă de pulberi, pentru diverse aplicații de nișă;
  • Realizarea instalațiilor anexe și a sistemului de automatizare aferent reactoarelor.