Lambda E

08.12.2017

Soluţie sintetică pe bază de amine realizată prin polimerizate în câmp de microunde folosită la răcire, lubrefiere şi protecţie anticorozivă temporară la prelucrări mecanice.

Utilizare

Produs sintetic concentrat utilizat la operaţii de prelucrări mecanice, cum ar fi strunjire, rectificare, broşare, găurire, filetare.

Coroziune

Coroziune pe placa FC 20 - soluţie 5%: corespunzător -conform STAS 8464-80.

Avantaje

Produsul este ușor miscibil cu apa.

Prezintă stabilitate fizică şi chimică în timp.

Nu necesită tratamente de biocidare.