Lambda D

08.12.2017

Soluţie polimerică apoasă aditivată cu tensioactivi şi alcanolamine.

Utilizare

Produs sintetic destinat degresării suprafeţelor metalice, nemetalice, sintetice, ce înlocuieşte tricloretilena şi /sau percloretilena.

Avantaje

• Prezintă stabilitate fizică şi chimică în timp.

• Nu necesită tratament de biocidare.

• Asigură protecţie anticorozivă după eliminarea impurităţilor.

• Timp foarte scurt de acţiune la piese cu grad ridicat de murdărie.

• Nu este toxic.

• Se poate utiliza ca înlocuitor de tricloretilenă sau percloretilenă.