Lambda A3

08.12.2017

Soluţie apoasă de poliacrilat de sodiu cu masă moleculară redusă, utilizabilă ca inhibitor de crustă tip carbonat insolubil, în sistemele industriale de răcire cu apă sau ca dispersant /fluidizant în sisteme disperse apoase (pigmenți, argile etc.).

Produsul se poate utiliza ca agent anticrustă /dispersant în procesul de obţinere a celulozei din material lemnos.

Utilizare

Actionează asupra mecanismului de creştere a cristalelor şi a fenomenului de nucleaţie a sărurilor de calciu, bariu, stronţiu din apă, împiedicând depunerea în timp a sărurilor respective în sistem. Concentraţia de utilizare variază în funcţie de natura apei utilizate, temperatura şi implicit de gravitatea condiţiilor de formare a crustelor (ex. dimensiunea secţiunii circuitelor).

Se utilizează în concentraţii cuprinse între 5-50 ppm; se recomandă doza de 5-10 ppm. Ca dispersant /fluidizant se recomandă utilizarea unei doze de 0,1 - 1%; stabilirea valorii optime rezultă în urma unor testări preliminare de laborator - în funcţie de caracteristicile dispersiei apoase.

În procesul de obţinere a celulozei acţionează ca agent anticrustă /dispersant inhibând depunerile de tip carbonat de calciu, sulfat de calciu şi sulfat de bariu pe diverse echipamente (digeratoare Kamyr, scrubere, evaporatoare de leşie neagră etc.).